Սանիտարական կերամիկա՝ ROSA

Զուգարանակոնք 
Զուգարանակոնք 
Ստանդարտ 
Երկարություն՝ 630մմ

Լայնություն՝ 355մմ

Բարձրություն՝ 730մմ

Զուգարանակոնք 
Զուգարանակոնք 
Կոմֆորտ

Երկարություն՝ 640մմ

Լայնություն՝ 650մմ 

Բարձրություն՝ 850մմ  

Զուգարանակոնք 
Զուգարանակոնք 
Լիրա 

Երկարություն՝ 600մմ

Լայնություն՝ 350մմ 

Բարձրություն՝ 780մմ

Զուգարանակոնք
Զուգարանակոնք
Եվրո 

Երկարություն՝ 610մմ

Լայնություն՝ 360մմ

Բարձրություն՝ 790մմ

Լվացարան 
Լվացարան 
Ստանդարտ 

Երկարություն՝ 560մմ 

Լայնություն՝ 430մմ 

Բարձրություն՝ 790մմ 

Լվացարան 
Լվացարան 
Կոմֆորտ 

Երկարություն՝ 510մմ 

Լայնություն՝412մմ 

Բարձրություն՝ 797մմ

Լվացարան 
Լվացարան 
Լիրա 

Երկարություն՝ 550մմ 

Լայնություն՝ 470մմ 

Բարձրություն՝ 810մմ

Լվացարան 
Լվացարան 
Րեսա 

Երկարություն՝ 560մմ

Լայնություն՝ 420մմ 

Բարձրություն՝ 836մմ