Գնացուցակ

Описание изображения

Բետոնային արտադրանք
Անվանում Չափ,մմ Գին, ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ
Դիտահոր 1000*1000 33000
Դիտահոր 1000*800 31000
Դիտահոր  1000*700
28000
Դիտահոր 1000*500 20000
Դիտահոր 1500*1000 46000
Դիտահոր 1500*800 42000
Դիտահոր 1500*700 39000
Դիտահոր 1500*500 28000
Դիտահորի կափարիչ կլոր, մտոցը՝ 520մմ 1200
85000
Դիտահորի կափարիչ կլոր, մտոցը՝ 580մմ 1200 89000
Դիտահորի կափարիչ կլոր, մտոցը՝ 630մմ 1200 94000
Դիտահորի կափարիչ կլոր, մտոցը՝ 520մմ 1800 130000
Դիտահորի կափարիչ կլոր, մտոցը՝ 580մմ 1800 140000
Դիտահորի կափարիչ կլոր, մտոցը՝ 630մմ 1800 150000
Դիտահորի հատակ կլոր
/1000-1250մմ դիտահորի համար/
1400 28000
Դիտահորի հատակ կլոր
/1500մմ դիտահորի համար/
1800 46000